VIESTINTÄTOIMISTO HYVÄ JUTTU

Hyvää tulosta syntyy asiakkaan ja viestintäyrittäjä Eva-Liisa Nikulan luottamuksellisesta yhteistyöstä ja yhteisistä tavoitteista. Hyvän Jutun työn laadukkuus perustuu ammattitaidon lisäksi luovuuteen, suunnitelmallisuuteen, vankkaan kokemukseen ja aikataulujen pitävyyteen.

Hyvällä tekstillä on lukijoita

Huolellisesti suunnitellulla, ymmärrettävällä ja hyvin kirjoitetulla tekstillä on yhä käyttöä. Ratkaisevaa on, että sen sisältämät ajatukset välittyvät lukijalle. Koukeroisen sanonnan ja ammattislangin keskeltä lukijan on vaikeaa löytää asian ydintä. Kirjoitustaito on ajatusten selkeää ilmaisemista.

Ilman kirjoitettua tekstiä on vaikea tulla toimeen, vaikea ymmärtää asioita ja vaikuttaa niihin. Kirkkaasti ajateltu teksti puhuttelee lukijaa.


Julkaisija & copyright: Nuorten Ystävät ry. Kuvat: Timo Heikkala

Isoja ja pieniä viestintätehtäviä

Asiakkaan toimeksianto voi olla yksittäinen työ, toistuva tehtävä tai laaja tehtäväkokonaisuus. Oleellista on ihmisten kohtaaminen. Rehellinen ja avoin ajatusten vaihto luo pohjan toimivalle viestinnälle.

Aiempia viestintätehtäviä

– Historiikit ja muut kirjat

– Asiakaslehdet

– Artikkelit lehtiin ja julkaisuihin

– WWW-sivujen käsikirjoitukset ja uutiset

– Tiedotteet

– Artikkelit asiakas- ja henkilöstölehtiin

– Asiakastiedotteet ja -kirjeet

– Ilmoitukset

– Ympäristöraportit

– Tilaisuuksien järjestäminen


Lähde: http://www.betamet.fi/
Lähde: http://www.betamet.fi/

Ammattitaitoa ja elämänkokemusta

Yhteiskuntatieteiden maisteri Eva-Liisa Nikula perusti Viestintätoimisto Hyvän Jutun Ouluun yli 20 vuotta sitten. Viestintätehtäviä toimistolla on ollut Oulussa, muualla Pohjois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Viestintäosaamista tukeva aiempi työkokemus

– Henkilöhallinto ja viestintä, Kainuun Valo

– Koulutus, Helsingin opetusvirasto, Rautaruukki

– Yhdyskuntasuunnittelu, Helsingin seutukaavaliitto

– ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n jäsen

Näköaloja avartavat harrastukset

– Metsätyöt

– Zonta-toiminta

– Parjasen sukuseura


Lähde: http://www.parjasensukuseura.fi/
Lähde: http://www.parjasensukuseura.fi/

ALKUUN